Pišite nam | Povejte prijatelju | E-poročilo | Domov


James C. Wetherbe - Veščine sporazumevanja


Kategorija: Poslovne uspešnice
Cena: 37,14 EUR  

Ena najpomembnejših sposobnosti, ki jih posameznik razvije, je sposobnost učinkovitega sporazumevanja z drugimi. Le z učinkovitim medčloveškim sporazumevanjem lahko posameznik prepričjivo izrazi zamisel, premaga ovire, se izogne nesporazumom in sporom.

80 odstotkov težav sploh niso resnične tažave, temveč so le nesporazumi, ki nastanejo zaradi neučinkovitega sporazumevnja. Večina se zaveda pomena dobrega sporazumevanja, vendar ne obvlada tehnik, ki preprečujejo razne neprijetne situacije.

Če dva prevzameta stoodstotno odgovornost za razumeti in biti razumljen, gre za izjemno učinkovito sporazumevanje. Knjiga predstavlja tehnike za filozofijo sporazumevanja s stoodstotno odgovornostjo.

Ob branju knjige, boste spoznali nekaj zelo različnih in učinkovitih tehnik sporazumevnja. Ko jih boste obvladali, se ne boste več zapletali v prepire, razen če se boste sami odločili za prepir. Prepiri so popolnoma nekoristni in v njih ni zmagovalcev. Če izgubite, pač izgubite. Pa tudi če ste iz prepira izšli kot zmagovalec, ste spet izgubili, ker se vam bo poraženec enkrat maščeval. Dolgoročno gledano v prepiru ni zmagovalcev.

Ko boste bolj izkušeni in samozavestnejši glede tehnik, o katerih uči knjiga, jih lahko začnete uporabljati tudi v primerih z velikim stresom in velikim tveganjem, s šefom, s strankami, v družini ali z drugimi za vas pomembnimi ljudmi. Bi torej bili radi spretni v medsebojnih odnosih? Naučite se osnov.

Čeprav je vprašanje najmočnejše orodje v sporazumevanju, ga v praksi uporabljamo zelo redko. Preveč se nam mudi postavljati trditve, s katerimi želimo dokazati, da se na stvari spoznamo. Uspešen direktor ne bo rekel: »Pridite takoj v mojo pisarno!«, ampak: »Ali lahko pridete prosim v mojo pisarno?« Opazite razliko? Oblikovanje stavka je pomembno. Z vprašanjem dobi povsem drug ton in sogovornik ga dojema povsem drugače. Ali se zavedate tveganja, v katerega se podate, če postavite trditev, namesto da bi zastavili vprašanje. Kaj pa če se izkaže, da se motite? Situacija lahko postane zelo neprijetna.

Obrazna mimika prav tako veliko sporoča. Zelo hitro lahko daje slutiti, da sporočilo vsebuje več od tistega, kar je bilo povedano. Negovorni signali lahko ali okrepijo ali zanikajo izgovorjene besede ter bistveno spremenijo sporazumevnje. Te razlika knjiga nazorno opisuje.

S kombinacijo pozitivnih negovornih signalov in uporabo ustreznih govornih modelov sporazumevanja lahko dramatično povečate moč in učinkovitost svojih sporočil.

Če želite postati pravi mojster, morate modele sporazumevanja vaditi v praksi in jih preizkušati. Lotiti se jih morate tako, kot bi se lotili učenja osnovnih športnih veščin ali igranja na glasbeni inštrument. Vaja in izkušnje vam bodo pomagale, da boste učinkoviti in uspešni pri uveljavljanju svojih predlogov.

Vedite, da s pravilnim sporazumevanjem lahko predvidite 95 % vsega, kar se bo v pogovoru dejansko zgodilo!


KAZALO

Prvi del

Uvod

1. Pripravljanje terena
2. Gre za osnove.
3. Tudi pri sporazumevanju se je treba naučiti osnov
4. Vsebina proti postopku

Drugi del
Modeli govornega sporazumevanja
5. Razlagalni model
6. Dogovorni model
7. Model zaključevanja
8. Model zadržkov in dvomov
9. Model vprašanja, zmede in spora
10. Model z vprašanji

Tretji del
Sposobnost neverbalnega sporazumevanja
11. Tudi brez besed gre
12. Razlaga govorice telesa

Četrti del
Vse skupaj
13. Študija primera: Ne odide brez dovoljenja
14. Študija primera: Pogovor .milijon dolarjev na uro.
15. Uporaba modelov

Količina:  


Nazaj na spisek knjig
Naročite se na e-novice
Založbe poslovnih uspešnic